Новини

Не използвайте незаконните ски-курорти и съоръжения!

Не използвайте незаконните ски-курорти и съоръжения!

27.11.2008

Природозащитниците се обръщат към любителите на зимните спортове да избягват:
- Всички писти в ски-зона Банско в Национален парк Пирин, с изключение на Старата писта;
- Писта Лалето (долна част) в Природен парк Витоша;
- Новата горна част на съществуващата писта в ски зона Бодрост/Картала в Рила и новоизградения кабинков лифт към нея, в който през септември остана приклещен министър-председателят Сергей Станишев;
- Ски път Мусаленска пътека в Национален парк Рила и новия лифт Маркуджик 2 в Боровец
- Лифта от хижа «Пионерска» до хижа «Рилски езера» в Национален парк Рила и трите просеки в гората край него

Причината е, че това са писти и съоръжения, които
- са построени в защитени територии чрез изсичане на гори;
- са построени и експлоатирани без необходимите или в нарушение на издадени положителни решения по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост с НАТУРА 2000;
- са обслужвани от съоръжения, при чието изграждане или експлоатация са констатирани нарушения чрез актове на компетентните органи;
- са обслужвани от съоръжения, изградени без необходимите или в нарушение на издадени положителни решения по ОВОС и оценка за съвместимост с НАТУРА 2000.

Оценките за пистите и съоръженията са направени на базата на официални данни, получени от държавни институции след поискан достъп до информация. Още през февруари 2008 г. коалицията информира Българска федерация ски и международната ски федерация FIS да не използват незаконни ски писти за провеждане на национални и международни ски състезания.

Природозащитниците припомнят, че са планирани нови ски зони в национални паркове, където Законът за защитените територии забранява строителството на нови ски писти и съоръжения. Други са замислени в Натура 2000 зони, където просеките на новите ски писти унищожават или разпокъсват местообитанията на видове, защитени от европейските директиви. Ето някои от тях:
- „Алеко” (напълно нов проект) - в Природен парк Витоша, част от европейската екологична мрежа Натура 2000
- „Супер Перелик” – над 200 км планирани писти в горите на защитена зона „Западни Родопи” от мрежата Натура 2000
- „Кулиното” и „Супер Добринище” – в Национален парк Пирин от двете страни на ски зона Банско
- „Паничище-Езерата-връх Кабул” („Супер Паничище”) – в Национален парк Рила и отложената зона Рила-буфер от мрежата Натура 2000
- „Супер Боровец” – в зона за птиците Рила от мрежата Натура 2000, орязана до границите на Национален парк Рила, и частично в отложената зона за местообитанията Рила-буфер
- „Искровете–Говедарци–Мальовица” - в Национален парк Рила и отложената зона Рила-буфер от мрежата Натура 2000

Коалицията „За да остане природа в България” припомня, че според резултатите от национално проучване на общественото мнение, проведено от „Алфа рисърч” през лятото на 2008 г. 71,5% от българите не одобряват развитието на инфраструктура и строителството на хотели, писти и спортни съоръжения в защитената природа на високите планини Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите.

Допълнителна информация:
- Информация за планираните ски зони ttp://forthenature.org/cases

- Снимки на Сергей Станишев в незаконния лифт на Бодрост/Картала в Рила
http://ezero.ludost.net/v/Stanishev+otkriva+Kartala/?g2_GALLERYSID=f8bf32941e0910f1abfb9d4d709d80f8

- Пълният текст на проучването на общественото мнение на «Алфа рисърч»
http://assets.panda.org/downloads/wwf_presentation081008.ppt

Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” – Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.