Новини

Незаконно използване на отрови в Кресна опропастява 15 годишен труд  за завръщането на белоглавия лешояд. Природозащитниците апелират към институциите и гражданите за спешни мерки, които да спасят колонията в пролома!

Незаконно използване на отрови в Кресна опропастява 15 годишен труд за завръщането на белоглавия лешояд. Природозащитниците апелират към институциите и гражданите за спешни мерки, които да спасят колонията в пролома!

27.03.2017
Незаконно използване на отрови в Кресна опропастява 15 годишен труд  за завръщането на белоглавия лешояд. Природозащитниците апелират към институциите и гражданите за спешни мерки, които да спасят колонията в пролома!
 
От 12.03.2017 екип на ФДФФ, част отпроект „Нов живот за лешоядите” LIFE14 NAT /BG/649, стана свидетел на измиране на почти цялата новосъздадена колония белогалви лешояди в района на Кресненското дефиле. Досега има намерени 5 мъртви и един в тежко състояние белоглави лешояди (Gyps fulvus). За съжаление, това е само малка част от очевидно липсващите птици, като изглежда броят на отровените ще надмине 15 - 20, част от които са и почти всички двойки, които за първи път започнаха гнездене през тази година.
 
Проблемът е сериозен, защото макар и забранено използването на отровни примамки за хищници, установяваме, че в района спокойно се говори за това и не малко животновъди го намират за логично решаване на проблема им с вълка.
 
Природозащитниците апелират към институциите, медиите и гражданите за популяризирането на проблема и предприемането на спешни мерки за неговото решаване.

„Не е нормално 60 години, след като е изчезнал от този район, поради употребата на стрихнин за унищожаване на хищници, след дългогодишни усилия и инвестиране на много средства и усилия белоглавият лешояд да изчезне отново поради същата причина – залагане на отровни примамки за хищници (примитивна, но най-вече незаконна и абсолютно неморална практика)“ споделя Емилиян Стойнов – председател на ФДФФ, отдал живота си за завръщането на лешоядите в Кресна.
 
 
Развитието на случая по дни:
 
12.03.2017г. Екип на НП "Пирин" начело с охранителя на резерват "Тисата", открива белоглав лешояд в безпомощно състояние на територията на резервата. Взима го и го превозва със служебната си кола до офиса на парков участък "Синаница" на НП „Пирин” в гр. Кресна. Екипът на ФДФФ отива незабавно на място. След първоначален оглед, при който е видно, че птицата (синя крилометка 56, освободена от ФДФФ по проекта за реинтродукция на вида в Кресненския пролом) е с пълна гуша. Повикан е ветеринар, който  да постави атропин, като спешна мярка срещу натравяне с най-масовата група пестициди - фосфорорганични или карбаматни, които е известно, че действат по един и същи начин. Птицата повръща и трепери, при приближаване на човек до нея. Единият й крак е напълно парализиран, а другият е с полусвити пръсти. Ветеринярният лекар й поставя атропин, калций и витамин В комплекс. Според него, най-често използваната отрова за кучета и хищници в района е Ланат, който е от групата на карбаматните пестициди. Не е забранен за употреба в България, но е от категория 1 на токсичност и се изисква разрешение за притежание и работа с него. Екипа на ФДФФ  прави снимка на птицата в клиника „Син кръст” в Благоевград. Не е установено нищо, поради което екипа се успокоява, че не става дума за отрови и занася птицата в Центъра на ФДФФ в Ракитна.

13.02.2017г.  Получава се  информация за намерен умрял белоглав лешояд със синя крилометка № 9 в землището на гр. Кресна. ФДФФ алармират институциите, които имат отношение по темата, че става въпрос най-вероятно за отравяне, след като е открита и втора вече загинала птица.  РИОСВ - Благоевград, свика комисия с участието на представители на БАБХ и полицията, която да разследва случая на терен. Междувременно, екипът на ФДФФ стига до мястото и потвърдждава намирането на птицата. Направени са снимки на птицата, която лежи по корем, с полуразтворени крила, изпънати назад крака с полусвити пръсти. Предвид състоянието на птицата е оставена на място, качена на дърво. Разпространена е информация за случая до медиите. Получени са данни за отровена лисица и е направена проверка с надеждата да бъде открита и обезопасена опасната примамка. Нпаравен е мониторинг на колонията на лешояди с оглед на това да се оценят щетите от използването на отровите. Установени са 23 птици, което е доста по-малко отколкото трябва да бъдат (50 - 60), но заключенията на екипа не са окончателни, тъй като е възможно част от птиците да са на местата за нощуване.  

14.03.2017г. Осъществена е съвместна проверка с представители на  ФДФФ, БАБХ, РИОСВ, МВР - Сандански, кметският наместник на с. Ощава, представител на Община Кресна, и представители на полицията в  Кресна. Направено е обследване, документални снимки и е попълнен протокол от проверката. Изпратена е проба до токсикологичната лаборатория на Националния научнодиагностичен ветеринарномедицински институт в София. От там заявияват, че имат реактиви само за анализ на пестициди от групата ФОС/КАРБ. Междувременно е получена информация за  умряла лисица в района на Стара Кресна и умряло куче в района на „Хълма” над Кресна.

15.03.2017г. Екип на ФДФФ получава информация за умрял вълк в района на с. Стара Кресна. Проверките в двата района, с данни за отровени животни не дават разултат, но в районите има крави и кози на паша, както и пастирски кучета се разхождаха свободно.

Броят на лешоядите през следващите дни е около 32-33. Мътещите и готвещите се за гнездене двойки са налични. Лешоядът 56 се възстановява бавно.

20.03.2017г. От токсикологичната лаборатория обявават, че пробата е положителна за единствения направен анализ ФОС/КАРБ. Открит е още един умрял лешояд.

21.03.2017г.  Екип на ФДФФ отива на място и намипра, освен лешояда, за който е получен сигнал, още една птица. Първият е почти възрастен лешояд без марки, вторият е птица с крилометки К3Х. И двата  лешояда са с пълни гуши и близо до реката, като явно са пили вода, след като са се почувствали зле от отровата. И двата са умрели най-вероятно на предния ден - 20.03.2017. Отново е свикана комисия от РИОСВ, БАБХ, но полицията отказва да дойде. Директорът на НП „Пирин” и други представители на парка са на място и съставят протокол. Направи се аутопсия в Благоевград. Установи се мътилно петно на К3Х. И двете птици имат вътрешни кръвоизливи. Изпратени са проби за анализ в НДНИВМИ в София. Екипа на ФДФФ претърсва целия район между Кресна, Влахи, Ощава и Стара Кресна.

22.03.2017г. Екип на ФДФФ претърсва целият район между Горна Брезница и Крупник. Открит е  умрял гарван на площадката на ФДФФ в Ракитна.

23.03.2017г. Екипа на ФДФФ наблюдава мъртъв лешояд със синя крилометка на лявото крило на скалата над Ханчето в Кресненското дефиле. Не може да се разчете номера.

24.03.2017г. Открити са мъртви гарвани – гробари около площадката за подхранване на лешояди на Денчов Чукар при село Ракитна.

25.03.2017г. Пастир на животни, открива  до село Ракитна умрял белоглав лешояд със синя крилна марка с буква „С”.

26.03.2017г. Екипът на ФДФФ получава сигнал, че ловци са намерили умрял вълк над с. Сушица. Имат съмнения за отравяне.

Днес....(27.03.2017г.). Вече не се наблюдават белоглави лешояди в Кресненския пролом. Останали са само двете птици, които мътят яйцата си. Наблюденията посочват, че пъртньорите им не ги сменят и не им носят храна, защото вероятно са били отровени. Вероятно това, че мътенето ги фиксира в гнездата им, ги е спасило да не отидат и те да се хранят на отровената мърша. Точно в този момент едното от яйцата се излюпи. Екипа на ФДФФ не взема новоизлюпеното малко от гнездото (макар да е наясно, че скоро ще умре от глад), за да остане женската птица максимално дълго в гнездото и така евентуално да избегне отравяне, ако примамката все още е на терен.
 
Към новината са използвани снимки на Фонда за дивата флора и фауна

За допълнителна информация:
Емилиян Стойнов - Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878 573841