Служители

default

Николай Арабаджиев

1
Служител в Спасителния център за диви животни.
Отговаря за храненето и добруването на стационарните пациенти и осъществява част от образователните дейности на Центъра като посреща посетителите и ги запознава с проблемите, довели до трагичната съдба на повечето пострадали животни. Участва в изграждането на инфраструктурата на Центъра.

e-mail: narabadziev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884005036