Новини

Ниска численост на зимуващите в Приморска Добруджа червеногуши гъски

Ниска численост на зимуващите в Приморска Добруджа червеногуши гъски

28.01.2019
Миналата седмица екип на Зелени Балкани посети района на Приморска Добруджа като част от редовния мониторинг на зимуващите там гъски и други видове водолюбиви птици.

Обходът на подходящите за хранене ниви и местата за нощуване на гъските за пореден път показа сравнително ниска численост на зимуващите гъски у нас. Това до голяма степен се дължи на късното поникване на пшеницата, причинено от продължителната суша в края на миналата година. Наблюдавани бяха следните три вида гъски – голяма белочела (около 1700 инд.), червеногуша (с максимална численост от 120 инд.) и сива (70 птици).

Експертите на Зелени Балкани проведоха и мониторинг на лова в региона, който представлява и основното негативно въздействие върху зимуващите у нас гъски. Регистрираните изстрели от бреговете на езерата, които са предпочитано място за нощуване на гъските, са основната причина за прогонването им, като по този начин животните са принудени да нощуват в морето, което им коства допълнителен разход на енергия в тези трудни условия. Припомняме, че гъските са едни от най-впечатляващите мигранти, изминаващи по над 10000 километра до местата за зимуване и след това обратно до местата за гнездене всяка година. В момента животните трупат сили и енергия за обратния полет до местообитанията, в които ще отгледат следващото си поколение.

Мониторингът на влажните зони в района на Приморска Добруджа – езерата Дуранкулашко, Шабленско и Езерец – показа сравнително ниска численост и на другите зимуващи видове птици там. Наблюдавани бяха кафявоглави и качулати потапници; лиски; черноврати, малки и големи гмурци. Интересно беше наблюдението на черна каня на Дуранкулашкото езеро и около 90 тръстикови блатаря нощуващи в района на Шабла-Езерец. В една от хранещите се групи големи белочели гъски беше наблюдаван и интересен индивид леуцист. Леуцизмът се дължи на пълна или частична загуба на два вида пигменти в перата или кожата на птиците, но се запазва нормалното оцветяване на клюна и очите и това го отличава от албинизма.

За допълнителна информация по дейностите на Зелени Балкани:
Димитър Попов - моб. тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org


Дейността е част от проект „Дългосрочно опазване на червеногушите гъски в основните места за зимуване“.