Новини

default

Ноември – месец на делфините

*
29.10.2020
Както всеки месец през изминалата година посвещаваме на един от целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, ноември посвещаваме на китоподобните.

Смятани за едни от най-интелигентните животни на Земята, делфините се отличават с редица характеристики – бозайници, които раждат, кърмят и отглеждат своите малки, точно като нас хората; притежаващи уникалната способност да си служат с ехолокация.
В Черно море се срещат 3 вида китоподобни – 2 вида делфини – афала/бутилконос делфин (Tursiops truncatus) и обикновен делфин (Delphinus delphis), и един вид морска свиня – муткур (Phocoena phocoena). И трите вида са ендемични за Черно море – това означава, че се различават от близките им видове, включително срещащите се в съседното Средиземно море. Причина е затвореният характер на черноморския басейн, като тази изолация е довела до промени и адаптации в период от хиляди години.

Китоподобните представители в Черно море са хищници – хранят се с риба и се намират на върха на хранителната верига, което ги определя като важен индикатор за състояние на Черноморската екосистема. Отсъствието им от екосистемата би нарушило екологичното ѝ равновесие и правилното ѝ функциониране като цялостна система.
В миналото черноморските китоподобни са били обект на индустриален улов, продължил до 1983 г., когато към мораториума се присъединява и последната черноморска страна. След този период не се наблюдава бързо възстановяване на популациите, причина за което от една страна е бавното възпроизвеждане на видовете – късно полово съзряване и дълъг период на грижи за малките, а от друга – прекомерна експлоатация на морските ресурси (свръх улов), заплитане в рибарски мрежи (най-вече морски свине), увреждане на местообитанията, замърсяване и други.
Днес се счита, че числеността на черноморските китоподобни е в границите между 200 и 400 000 екземпляра, но цялостна оценка на популациите на 3-те вида китоподобни не е налична. Поради ограничената територия, която обитават и ниската им численост, те са защитени от националното законодателство и редица международни конвенции.
А за да ги съхраним и за бъдещите поколения, е необходимо да предприемем строги мерки за намаляване на антропогенното влияние не само спрямо китоподобните бозайници, но и спрямо всички морски организми и черноморска екосистема като цяло.
Китоподобните са обект на защита от редица международни споразумения, Закона за биологичното разнообразие, а към момента общо 14 морски защитени зони, част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, включват в предмета и целите си опазване на китоподобните представители.
Това са: Аладжа банка (BG0001500), Ахелой – Равда – Несебър (BG0000574), Галата (BG0000103), Езеро Дуранкулак (BG0000154), Езеро Шабла-Езерец (BG0000621), Емине-Иракли (BG0001004), Емона (BG0001501), Камчия (BG0000116), Комплекс Калиакра (BG0000573), Плаж Шкорпиловци (BG0000100), Плаж Градина-Златна рибка (BG0000146), Ропотамо (BG0001001), Отманли (BG0001502) и Странджа (BG0001007). 

Нашата работа:

Зелени Балкани изпълнява програма за проучване и опазване на китоподобните бозайници от 2005 г., която включва проучване и събиране на данни, изграждане на капацитет и повишаване на обществената информираност. Дейностите включват:
• Eкспедиции за проучване на китоподобните бозайници в българските териториални води от плавателен съд;
• Събиране на информация за изхвърлени на брега китоподобни;
• Фото-идентификация на китоподобни;
• Смекчаване влиянието на риболова върху китоподобните;
• Събиране на акустични данни за присъствие на делфини и муткури по нашето крайбрежие с помощта на специално разработени за целта устройства – FPOD – безвъзмездно предоставени от Chelonia Limited.
• Образователни дейности и публични събития.

Как мога да помогна:

• Като се включите в дейностите за проучване на китоподобните бозайници – за контакти: Димитър Попов, ръководител проект – e-mail:dpopov@greenbalkans.org;
• Като събирате информация – за изхвърлени на брега китоподобни или наблюдения, които може да въвеждате в онлайн приложението Black Sea Watch;
• Като се включите в информционните дейности за популяризиране на китоподобните. За контакти ТУК;
• Като направите ДАРЕНИЕ.

Може да научите повече за китоподобните ТУК, както и на нашите Фейсбук и Инстаграм страници през целия ноември месец – #MonthOfDolphins.

Информационната кампания "Месец на..." се изпълнява в рамките на проект: