Новини

Нов, просторен, дом за белошипите ветрушки в Спасителния център

Нов, просторен, дом за белошипите ветрушки в Спасителния център

01.12.2014
От началото на есента в Спасителния център на Зелени Балкани се извършва ремонт на  четири клетки във връзка с дейността за подобряване на инфраструктурата по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“.

След завършването им те ще приютят размножителната група белошипи ветрушки, които в момента са настанени в по-малки, но също адаптирани за вида клетки. Новите клетки ще предоставят специални условия на тези малки и красиви соколи, съобразени с всички изисквания за вида.

И тъй като белошипите ветрушки са колониален вид,  чрез новите  по-просторни клетки се опитваме да създадем възможно най-добри условия за живот на по-голяма група птици. Клетките ще бъдат оборудвани с множество гнездилки за да се имитират условия за гнездене като в дивата природа. Така соколчетата ще имат по-голям избор при образуването на двойки, а също и по-голям избор от места за гнездене. Новите клетки предоставят също и възможност за по-дълги полети на птиците, което е полезно за тяхното здраве и добра кондиция. Местата за почивка ще са въжени кацалки.  Циментов под със собствена канализация ще помага за поддържането на по-добра хигиена. А посредством видеонаблюдение на всички клетки и къщички-гнездилки ще може да се прави постоянно наблюдение на птиците.

Тъй като работата е специфична и изисква знания и умения за работа с този рядък вид птици голяма част от реконструкцията се извършва от екипа на Спасителния център и проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“LIFE11 NAT/BG/360, финансиран от ЕС.

Съществен принос за всички полезни дейности по изграждането на по-добър дом (условия за живот), интериор, отглеждане и размножаване на ветрушките имат нашите партньори от испанската организация ДЕМА.

Птиците ще бъдат настанени в новия си по-просторен дом преди следващия размножителен сезон. А дали удобствата и уюта, който се опитваме да им създадем е според техните изисквания, ще разберем на пролет – когато се броят пилците… J

Последните десетилетия белошипата ветрушка беше на практика изчезнала от земите на България и благодарение на усилията и желанието на екипа на Зелени Балкани и проекта, през последните 2 години се възстановява постепенно, но сигурно. През размножителния сезон на 2014та съществен принос за това възстановяване даде и младата размножителна група в Спасителния център, които излюпиха и отгледаха общо 35 малки!

За информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289,
е-mail : ggradev@greenbalkans.org

Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
e-mail.: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org