Проекти

default

Нова надежда за египетския лешояд LIFE16 NAT/BG/000874

Период: 01.07.2017 – 31.12.2022 г.

Финансираща организация: програма LIFE на ЕС
Дейности: Подпомагане на най-източната популация на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в Европа чрез предоставяне на спешни мерки за опазване за премахване на големи известни заплахи в местата за размножаване и по протежение на миграционния път

За повече информация: www.lifeneophron.eu