Новини

Започна миграцията на египетските лешояди, освободени в България през 2018

21.09.2018

Част от младите египетски лешояди, освободени тази година в България чрез експерименталните методи за подсилване на популацията на вида на Балканите – забавено освобождаване, изкуствено гнездо и диви приемни родители, се отправиха за първи път по опасния миграционен път на юг.

Прочети повече ...

Посещение на ученици от НПГВМ „Иван П. Павлов“ в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

21.09.2018

Днес ни бяха на гости ученици от осми и девети клас от НПГВМ „Иван Павлов“, бъдещи ветеринарни техници и лаборанти. Това е първа им година в гимназията и на драго сърце им разказахме за нашата работа. Те проявиха интерес към пациентите и размножителната ни програма, както и към възможността да станат доброволци при нас.
 

Прочети повече ...

Обучение на ACCOBAMS за високо квалифицирани наблюдатели за морски бозайници и оператори за пасивен акустичен мониторинг

19.09.2018

В периода 12-16 септември двама експерти от сдружение „Зелени Балкани“ участваха в първото обучение за високо квалифицирани наблюдатели за морски бозайници (НМБ) и оператори за пасивен акустичен мониторинг (ПАМ), организирано от секретариата на ACCOBAMS и румънското НПО „Маре Нострум“ в Констанца, Румъния.

Прочети повече ...

Зелени Балкани – част от инициативата на ACCOBAMS за съвместно проучване на китоподобните

19.09.2018

Проектът „ACCOBAMS Survey Initiative“ е безпрецедентна инициатива за региона и представлява първото съвместно и координирано проучване на китоподобните в целия басейн на Средиземно море.

Прочети повече ...

Направен бе профилактичен преглед на лешоядните птици в Спасителния център на Зелени Балкани

18.09.2018

Днес, ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, направиха планови профилактичен преглед на част от лешоядните птици в Центъра. Прегледани бяха двойката черни, брадати и белоглави лешояди, както и самотния мъжки белоглав от посетителския кът.

Прочети повече ...

Екипът на Зелени Балкани представи дейностите по проект „Завръщане на ловния сокол в България“ на празника на село Малко Кадиево

07.09.2018

На 06. 09. 2018 г. екипът на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани сподели празника на село Малко Кадиево с местните жители, по покана лично на кмета на селото.

Прочети повече ...

Четвърто освобождаване на бели щъркели за сезона в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

04.09.2018

За четвърти път този сезон изпратихме на свобода бели щъркели, преминали през лечение или доотгледани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. На събитието присъстваха колеги от Природен парк „Българка“, както и наши приятели, любители на дивита природа.

Прочети повече ...

Първи по рода си проект, финансиран от програма Лайф на ЕК ще обедини усилията на природозащитните организации и медиите за популяризиране на европейските политики за опазване на околната среда.

03.09.2018

Проектът „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371, представлява партньорство между СНЦ „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg , седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ".
 

Прочети повече ...