Новини

Сигнал за унищожаването на природни местообитания и местообитания на видове в защитена зона Централен Балкан – буфер и ОВМ Централен Балкан

25.11.2008

Днес, Коалиция “За да остане природа в България” прати сигнал до МОСВ и РИОСВ – Плевен във връзка с тенденцията за унищожаване на местообитания и местообитания на видове защитени в НАТУРА 2000 на територията на с. Рибарица, общ. Тетевен.

Прочети повече ...

Акция срещу бракониерството и незаконната търговия със защитени видове

24.11.2008

В неделя, 23.11.2008 г. в района на Руския пазар на гр. Пловдив се осъществи проверка против бракониерството и незаконната търговия със защитени видове. Акцията бе организирана от Зелени Балкани, съвместно с ІІІ-то РПУ Пловдив, представители на Община Пловдив и район Централен.

Прочети повече ...

Зелени Балкани – съорганизатори на честването на Световен ГИС Ден в България

21.11.2008

Всяка година през месец ноември светът отбелязва Световния Ден на Географските Информационни Системи. Над 80 страни организират различни инициативи в тази връзка. Тази година, на 19 ноември бе чествано десетото юбилейно отбелязване на “ГИС Денят”.

Прочети повече ...

Стратира кампания “Обща кауза” за връщане на заменените в обществен ущърб държавни земи и гори.

20.11.2008

Вчера - 19.11.2008 г. в сградата на Парламента бе поставено началото на общонационална кампания, чиято основна цел е да провокира политическите сили да предприемат нужните стъпки за връщане на подарените на частни лица и фирми огромни територии държавна земя.

Прочети повече ...

На 19-ти ноември 2008 г. ще се отбележи Юбилейния Десети Световен ден на географските информацонни системи

13.11.2008

На национално ниво честването се организира от ЕSRI Bulgaria в партьорство със СНЦ "Зелени Балкани" , ORACLE България, HP България и Геолого -Географския Факултет на СУ .

Прочети повече ...

Зимуващите малки корморани вече се наблюдават на нощувката край гр. Пловдив

12.11.2008

Малките корморани, които зимуват редовно на нощувката край гр. Пловдив вече могат да се наблюдават в района. До момента отчетената численост на птиците е 250, като броят им продължава да се увеличава.

Прочети повече ...

Самозванци поставят логото на Зелени Балкани на колите си, с неясно подбуди

07.11.2008

Напоследък са регистрирани редица случаи на хора, с неясни подбуди, които използват името или логото на Зелени Балкани и го поставят на автомобили, без да са оторизирани за това и без да са информирали организацията.

Прочети повече ...