Новини

Тържество по случай 02 Февруари - Световен ден на влажните зони в Поморие

01.02.2008

На 01.02.2008 г. Зелени Балкани награди с тържествена церемония първенците в конкурс за детска рисунка/фотография/презентация/разказ/есе на тема "Здрави влажни зони - здрави хора - Поморийско езеро" в Поморие.

Прочети повече ...

Две нови защитени територии бяха обявени по предложение и документация изготвена от Зелени Балкани

01.02.2008

В държавен вестник бр.9 от 2008 г. бяха публикувани заповедите за обяване на две нови защитени територии, предложенията и документацията за което беше изготвена от Зелени Балкани.

Прочети повече ...

От 11 и 13 януари се проведе 32-рото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в страната

15.01.2008

Преброяването се осъществи съвместно от екипи на Федерация на природозащитни сдружения “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, Фонд за дивата флора и фауна, Балкани, Льо Балкан, Българската орнитологична централа, Централната лаборатория по обща екология, Изпълнителната агенция по околна среда и Министерството на околната среда и водите.

Прочети повече ...