Новини

Нов дом за царските орли...

13.10.2009

В периода 9 -11.10.2009г. Зелени Балкани постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca). Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Акцията е осъществена в района на Дервентските възвишения, с цел осигуряване на места за гнездене и подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят.

Прочети повече ...

Посещение на Национален парк Рила

10.10.2009

На 10.10.2009г. група млади хора, обединени от желанието да научат повече за проблемите свързани с нарушенията в Национален парк "Рила" и действията, предприети от природозащитните организации за спиране на тези разрушителни процеси, посетиха Паничище и хижите Пионерска и Рилски езера.

Прочети повече ...

България получава четири отделни предупреждения за неспазване на законодателството за опазване на природата

08.10.2009

Европейската комисия изпраща на България четири писмени предупреждения, отнасящи се за четири отделни случая на неосигуряване на адекватна защита на природното си наследство.

Прочети повече ...

Внасят в Пленарна зала промените в Закона за лова въпреки позицията на МОСВ

01.10.2009

Въпреки категоричната позиция на Министерството на околната среда и води и експертите от неправителствения сектор срещу предложението да бъде удължен ловния сезон за прелетен и местен дивеч, текстът ще бъде внесен за гласуване на първо четене в пленарна зала.

Прочети повече ...

Нов сигнал до прокуратурата за нарушенията в Рила

01.10.2009

Гражданска група „Граждани за Рила” ще сигнализира за редица закононарушения Върхова Административна Прокуратура и Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с неправомерното разпореждане с държавна и общинска собственост от фирмата изграждаща „на парче” ски комплекса „Супер-Паничище” в НП Рила.

Прочети повече ...

Втори етап от програма NatuRegio за стажанта от Зелени Балкани

01.10.2009

През периода 17 август – 23 септември, служителят на Зелени Балкани, Димитър Попов прекара практически стаж в офиса на фондация EuroNatur в гр. Радолфцел. Стажът беше в рамките на програма за повдигане капацитета на млади специалисти от България и Румъния в сферата на опазване на природата – NatuRegio.

Прочети повече ...

Зелени Балкани стартира нов проект за опазване на редки видове и местообитания в района на Поморийско езеро

29.09.2009

Зелени Балкани стартира проект “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Прочети повече ...

Започва изграждането на Посетителски център за опазване на Поморийско езеро

28.09.2009

Приключи процедурата за избор на строител на обект „Посетителски център за опазване на Поморийско езеро”. Центърът се изгражда в рамките на проект на Зелени Балкани: „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.

Прочети повече ...

Встъпителна пресконференция по проекта на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка, царския орел и черния лешояд

23.09.2009

На 23.09.2009г. в Стара Загора, Зелени Балкани проведе встъпителна пресконференция по проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013".

Прочети повече ...