Новини

Коледен базар за дивите птици

27.12.2010

В духа на Коледа малките природозащитници от II-ро СОУ „П.Р.Славейков” – гр.Стара Загора организираха традиционният благотворителен базар. Събраните средства децата за поредна година ще дарят за отглеждането на осиновеният от тях бухал, дългогодишен пациент на Спасителния център.

Прочети повече ...

Царски орел, излюпен в Сакар обитава Дервентските възвишения

13.12.2010

На 4.12.2010г. тази година, чрез радио-проследяване екипът на Зелени Балкани успя да локализира младия царски орел, наречен Габриела (Орел 3 - вероятно женски индивид), в района на Дервентските възвишения.

Прочети повече ...

Пеликани в неравностойна битка с далекопроводите

01.12.2010

Два млади къдроглави пеликана постъпиха в Спасителния център след сблъсък в жиците на електропроводи. Това е често срещан проблем при големите птици, тъй като те обикновено не възприемат жиците като препятствие. Повечето загиват от електричеството, а тези, които не са смъртоносно засегнати, често се натрошават при падането.

Прочети повече ...

Първата двойка ловни соколи пристигна в България

24.11.2010

Първата размножителна двойка ловни соколи (Falco cherrug cherrug) пристигна в България. Това е важна стъпка от Програмата за реинтродукция на вида в страната, координирана от Института по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания към БАН (ИБЕИ). Соколите са закупени от Германия, със средства дарени от Спация Уайлдлайф ООД, фирма специализирана в екотуризъм и турове за наблюдение на диви животни - птици, бозайници, пеперуди и др.

Прочети повече ...

Среща в Ивайловград за отчитане на проекта ни за царския орел, белошипата ветрушка и черния лешояд

19.11.2010

На 22.10.10 г. в Ивайловград беше проведена среща за отчитане на резултатите от проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” след първата година от неговото започване.

Прочети повече ...

Белоглав лешояд кацна в центъра на Сливен, намери... работа и име!

18.11.2010

От 16.11.2010 г. бдителни граждани следят белоглав лешояд в... Сливен! Не, това не е шега или кадър от Animal Planet, птицата е от пуснатите на 27.10.2010 г. в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” седем белоглави лешояди от клетка за адаптация в ПП „Сините камъни”.

Прочети повече ...

Търсете лешоядите на свобода!

05.11.2010

25 от 26-те белоглави лешояди, предвидени за пускане в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278 са на свобода след едновременното отваряне на клетките във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни и Котленска планина.

Прочети повече ...