Новини

Питомни птици стават удобни мишени за ловците

05.01.2010

В последните дни отново станахме свидетели на явлението, наречено от ловците "разселване на полезен дивеч". То се осъществява периодично от ловните стопанства и е в помощ на ловците, които по този начин без много труд могат да се сдобият с месо от пернато и повод да се тупат в гърдите.

Прочети повече ...

Предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България

05.01.2010

След 4 годишно проучване върху състоянието и екологията на ловния сокол в България, екип от Български и чужди организации (Централна Лаборатория по Обща Екология, Зелени Балкани, International Wildlife Consultatnts , Национален Природонаучен Музей, Институт по зоология, Helmholtz Centre for Environmental Research) излезе с документ обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи у нас и начините за осъществяването на подоен проект.

Прочети повече ...