Новини

Възстановяване числеността на прилепните колонии в Деветашката пещера

29.11.2012

Източник - Център за изследване и защита на прилепите към НПМ - БАН. На 23.11.2012 г. експерти от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН извършиха теренна проверка в Деветашката пещера с цел преброяване броя на прилепите - една година след снимките на „Непобедимите 2“.

Прочети повече ...

Една година след незаконните снимки на Непобедимите-2 в Деветашката пещера …. Съдът се произнесе окончателно в полза на неправителствените организации и експертите, оспорвали разрешението на РИОСВ - Плевен за провеждане на снимките

28.11.2012

На 26.11.2012г., с решение № 14848 Върховният административен съд отхвърли окончателно жалбата на РИОСВ Плевен и „Ню Бояна Вибурно” ЕООД против решението на Административен съд-Плевен от 22.02.2012 г., с което падна акта, разрешаващ снимките. С това съдът потвърди напълно аргументите на Зелени Балкани, завели иска, от името на граждани, подали сигнали по случая.

Прочети повече ...

Зелени Балкани ви препоръчват да се запознаете с резултатите от проект Био Био

27.11.2012

Завърши изпълнението на проект "BIOBIO – Indicators for biodiversity in organic and low-input farming systems". Целта на проекта бе селектиране и разработване на индикатори за състояние на биоразнообразието във ферми с органично земеделие или ферми с висока природна стойност, които да са приложими в цяла Европа.

Прочети повече ...

Пресконференция - представяне на проекта на РИОСВ - Стара Загора и Зелени Балкани за разработване на планове за управление на Овчарица и Жребчево

26.11.2012

Днес – 26.11.2012г. в сградата на РИОСВ се състоя пресконференция – представяне на съвместния проект на РИОСВ и Зелени Балкани. Целта му е да се изготвят плановете на две от най-значимите влажни зони във вътрешността на страната – язовирите Овчарица и Жребчево, защитени зони от НАТУРА 2000.

Прочети повече ...

Зелени Балкани посети размножителния център за белошипи ветрушки на испанската организация ДЕМА

20.11.2012

В Испания нашият екип разгледа подробно клетките, за да планира изграждането на подобни клетки в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора.

Прочети повече ...

Бригада в Центъра

19.11.2012

На 17 ноември в Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани се проведе втора доброволческа бригада, част от проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата Мтел Еко Грант на Мтел.

Прочети повече ...

България отбелязва Четиринадесетия Световен Ден на Географските информационни системи на 14-ти Ноември

14.11.2012

Всяка година през месец Ноември светът отбелязва Световния ден на географските информационни системи. Тази година ГИС Денят в България ще бъде честван на 14-ти Ноември с множество мероприятия във водещите университети у нас, както и с Официален коктейл, посветен на Геопространствените технологии.

Прочети повече ...

Филм за Зелени Балкани и Поморийско езеро

12.11.2012

Филм, представящ 16-та работна ваканция на Поморийско езеро, организирана от Зелени Балкани и проведена в периода от 2-ри до 9-ти септември 2011 г. съвместно с доброволци от BTCV (Британски тръст на доброволци за консервация), бе заснет от един от нашите доброволци и бивш оператор на Би Би Си, Стивън Локууд.

Прочети повече ...

Испански специалисти посетиха България

12.11.2012

В началото на месец ноември Спасителният център за диви животни в Стара Загора и защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – „Сакар” станаха домакини на посещението на испански специалисти от природозащитната организация DEMA.

Прочети повече ...

Зелени Балкани осъществи поредица от информационни срещи в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка ” LIFE11 NAT/BG/360 в района на Свиленград

05.11.2012

Няколко последователни информационни срещи се проведоха в района на Свиленград с участието на трима представители на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на финансовия инструмент на Европейския съюз LIFE+.

Прочети повече ...
Запознайте се с .... горската улулица

Запознайте се с .... горската улулица

05.11.2012

Ето че дойде и ноември, месецът, който решихме да посветим на горските улулици в Центъра.

Встъпителната среща по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“ ще бъде посетена от г-н Райнхард Крап, Заместник-посланика на Германия в София

01.11.2012

Встъпителната среща по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360 ще се проведе в гр. София на 1ви ноември 2012, хотел „Света София”, зала „Сердика”, от 10 ч.

Прочети повече ...