Новини

Стартира реконструкцията на площадката за изкуствено подхранване на царски орли, поддържана от Зелени Балкани в Сакар

30.10.2012

На 25.10. 2012 г., представители на Зелени Балкани и работници на фирмата изпълнител стартираха реконструкцията и обновяването на площадката за изкуствено подхранване на царски орли в Сакар.

Прочети повече ...

Зелени Балкани на 50 годишнина на катедра Зоология, БФ на ПУ “Паисий Хилендарски”

25.10.2012

Екипът на Зелени Балкани представи своята работа на Международната конференция по зоология “50 години катедра Зоология”, която се проведе в Хисар, 9 – 10.10.2012. За нас участието бе много емоционално, поради факта, че Зелени Балкани е основано преди 24 години, точно от възпитаници и студенти на Биологическия факултет на Пловдивския Университет.

Прочети повече ...

Предаватели ще следят още три птици от Спасителния център

23.10.2012

В края на миналата седмица от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бяха освободени поредните птици по проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата Мтел Еко Грант на Мтел.

Прочети повече ...

Установен е нов вид риба за Поморийско езеро

23.10.2012

На 05.10.2012, по време на успешното почистване на част от бреговете на Поморийско езеро от инвазивни растителни видове, беше установен и нов обитател от рибната фауна – подвидът източна гамбузия (Gambusia affinis holbrooki).

Прочети повече ...

Информационна среща с ученици от Свиленград проведоха експерти на Зелени Балкани в рамките на проект Възстановяване на Белошипата ветрушка LIFE11 NAT/BG/360

22.10.2012

На 18.10.2012 г. в I-во ОУ ,,Иван Вазов” Свиленград, екип на проект ,,По-голям шанс за Белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на Белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 проведе информационна среща с ученици и преподаватели.

Прочети повече ...

Съвместното управление на защитена зона „Циганско градище” бе обсъдено на среща в Златоград

22.10.2012

На 17 октомври, 2012 г. в Златоград се проведе работна среща между заинтересованите страни от Област Смолян за съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”. Срещата се проведе в зала „Станислав Сивриев” в етнографския комплекс в града.

Прочети повече ...

Съвместното управление на защитена зона Циганско градище ще бъде обсъдено на среща в Златоград

17.10.2012

На 17 октомври, 2012 г. в Златоград ще се проведе третата работна среща между заинтересованите страни от Област Смолян за съвместно управление на защитена зона “Циганско градище”. Срещата се проведе в зала „Станислав Сивриев” в етнографския комплекс в града от 10:30 до 16:30 ч.

Прочети повече ...
За бухалите на Спасителния център

За бухалите на Спасителния център

17.10.2012

В месеца на бухала в Спасителния център, решихме да ви разкажем за всички онези невероятни птици от този вид, преминали в годините през нашите врати.

Зелени Балкани представи своите проекти, финансирани от LIFE

16.10.2012

Зелени Балкани представи своите проекти „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278 и „Възстановяване на Белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 на обща среща на всички български проекти по програма LIFE Природа, която се проведе на 8-9 октомври 2012 в Бургас.

Прочети повече ...

Лекуван в Центъра орел зимува в делтата на Нил

11.10.2012

Здравейте,
Ето какво се случва с освободените от Спасителният център на Зелени Балкани птици, по проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата М-Тел Еко Грант на М-Тел.

Прочети повече ...

Нощ на прилепите в Поморие

09.10.2012

На 5-ти октомври в Посетителски Център „Поморийско езеро” се проведе Европейска нощ на прилепите – информационна кампания, която цели да запознае хората с уникалния и изключително интересен начин на живот на прилепите.

Прочети повече ...