Новини

Макети на белоглави лешояди и в котленско

14.09.2012

Служителите на проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278 от Зелени Балкани и Фонда за дивата флора и фауна поставиха няколко реалистични макета на белоглави лешояди в местността Терзиеви порти, котленско.

Прочети повече ...

Зелени Балкани започна проект за възстановяване на белошипата ветрушка в България

13.09.2012

На 1.09.2012 стартирахме 5 годишен проект за възстановяване на белошипата ветрушка в българската Природа. Проектът с официалното име “По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 се изпълнява с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския Съюз, осигуряващ 75% от бюджета.

Прочети повече ...

Зелени Балкани на втория международен семинар за прилагане на CITES в страните от централна и източна Европа проведен в Кения, Африка

10.09.2012

За втори пореден път представител от екипа на „Зелени Балкани“ взе участие в международната среща за прилагане на CITES и регулациите на ЕС в страните от централна и източна Европа.

Прочети повече ...

Седемнадесета работна бригада на Поморийско езеро

09.09.2012

От 1-ви до 8-ми септември 2012 г., в рамките на проект LIFE10/ NAT/IT/256 "Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни", на Поморийско езеро се проведе седемнадесетата, вече традиционна работна ваканция, организирана от Зелени Балкани.

Прочети повече ...

Новини за маркираните с GPS/GPRS предаватели птици от Спасителния център

31.08.2012

Здравейте, приятели!
Както обещахме, ви информираме за съдбата на освободените от Спасителния център птици по проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата М-Тел Еко Грант.

Прочети повече ...

Хайде на бригада

30.08.2012

Здравейте Приятели,
На 1 и 2 септември в Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани ще се проведе доброволческа бригада, част от проект „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици”, финансиран по програмата М-Тел Еко Грант на М-Тел.

Прочети повече ...

GPS / GSM предавателите разкриват интересни моменти от живота на царските орли

27.08.2012

С получаването на все повече данни от GPS / GSM предавателите, с които екипът на Зелени Балкани маркира няколко царски орли (Aquila heliaca) през това лято, експертите имаха възможност да съберат важна информация за живота на редките орли.

Прочети повече ...

Освободихме Ашкан

20.08.2012

На 18 август, в покрайнините на село Кътина, пред очите на доброволци, дарители, приятели и медийни партньори на Спасителния център за диви животни, младият бухал Ашкан пое към свободата.

Прочети повече ...

Пухкави мъници, в края на лятото

16.08.2012

През късното лято, когато гнездата на птиците опустяват, а жиците и ожънатите ниви се препълват с пернати пътешественици, отправили поглед на юг, Спасителният център на Зелени Балкани стана дом за девет пухкави забулени сови.

Прочети повече ...