Новини

Нашата двойка брадати лешояди направи семейство!

28.01.2015

След осем дълги години очакване, изглежда че женската брадата лешоядка най-накрая прие своя партньор. Двата брадати лешояди в Спасителния център за диви животни са единствените представители на вида си в България.

Прочети повече ...

Гръцки орнитолози на посещение в ДЕМА

28.01.2015

Двама партньори от Гръцкото Орнитологично Дружество посетиха Размножителния Център за Белошипи Ветрушки, както и други текущи консервационни проекти на ДЕМА - испанския бенефициент по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. Посещението се проведе в рамките на проект “Опазване и управление на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в три зони от мрежата НАТУРА 2000 в Гърция”.

Прочети повече ...

Предварителни резултати от 39тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

22.01.2015

В периода 16-18.01.2015 г., 20 екипа от над 40 експерти и доброволци на Зелени Балкани отчетоха повоче от 24 влажни зони в Северна, Южна България и по Черноморието, както и реките Тунджа и Марица (от Пазарджик до границата на България).
 

Прочети повече ...

Седем неправителствени организации от цяла България започват уебпроект за неформално образование за устойчиво развитие

21.01.2015

Седем неправителствени организации от Враца, Ловеч, Варна, с. Гудевица, София и Зелени Балкани в Пловдив започват работа по първата онлайн „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”, финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България.  

Прочети повече ...

Изложбата ,,Сакар - земя на съкровища“ може да бъде посетена от жителите и гостите на Свиленград до края на месец февруари 2015 г.

19.01.2015

Официалното откриване на изложбата организирано от музея в Свиленград и Зелени Балкани бе посетено от ученици, преподаватели, представители на общинска администрация, фермери, журналисти и местни хора

Прочети повече ...

Операция на двете криле на поен лебед бе извършена днес в Спасителния център на Зелени Балкани

14.01.2015

Днес, в операционната зала на Спасителния център на Зелени Балкани, нашите ветеринарни лекари извършиха една особено тежка операция на двете криле на пристигнал по-рано през седмицата поен лебед.
 

Прочети повече ...