Новини

Нова двойка белоглави лешояди от с.Ракитна (Кресна) във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани

04.01.2017

В навечерието на Нова година, екип на Спасителния център транспортира двойка белоглави лешояди от волиерата в с. Ракитна, поддържана от Фонд за дивата флора и фауна, към Спасителния Център на Зелени Балкани в гр.Стара Загора....

Прочети повече ...