Новини

Екип и доброволци на Спасителния център на Зелени Балкани – на посещение и обмяна на опит в Италия

24.11.2017

Представители на екипа и доброволците на Спасителния център на Зелени Балкани тия дни са на път. Част от времето си те отделиха за да посетят два спасителни CITES  центъра в Италия.
 

Прочети повече ...

Малки и големи доброволци на Зелени Балкани в помощ на ветеринарните лекари

21.11.2017

В помощ на ветеринарните лекари на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се притекоха доброволци от Тракийския университет и Професионална гимназия по ветеринарна медицина, Стара Загора.
 

Прочети повече ...

Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Паси, Франция

17.11.2017

Зелени Балкани имаха честта и удоволствието да представят плановете за реинтродукция на брадат лешояд в България на годишната среща на експертите по вида, която се проведе на 10-12.11, в Паси, Франция.

Прочети повече ...

Немските награди за околна среда – Зеления Пояс и пионерна технология

07.11.2017

През последната неделя на октомври се проведе официалното събитие за връчването на Немските награди за околна среда, организирано от Немската Фондация за Околна среда (DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt).

Прочети повече ...

Гривести рибарки с пръстени на Поморийско езеро

03.11.2017

През изминалия месец процеса на миграция на гривестите рибарки (Sterna sandvicensis) от Черно море продължава да е активен. В района на Поморийско езеро численостите на почиващите и хранещи се гривести рибарки варира значително – от 30 до 300 индивида. Бяха регистрирани наблюдения и на няколко рибарки, маркирани с цветни пръстени. Птиците са излюпени в колонията в Поморийско езеро в периода 2010-2013 г., когато общо над 250 млади птици от този вид бяха маркирани с цел проучване тяхната миграция и продължителност на живота.
 

Прочети повече ...

Среща за обсъждане предизвикателствата пред опазването на птиците от електрошок в България

01.11.2017

В периода 24-25 октомври, Природозащитен център „Ломовете“ в с. Нисово беше домакин на експертна среща за обсъждане предизвикателствата пред опазването на птиците от електрошок в България. Срещата беше организиране от Клуб Приятели на Народен Парк „Русенски Лом“ в рамките на проект DANUBEPARKS Connected.
 

Прочети повече ...

Доброволци в помощ на Спасителния център

31.10.2017

През годините Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани е бил средище на много и разнообразна доброволческа активност. Радостни сме да отбележим, че днес, все още, той се радва на подкрепата на хората.
 

Прочети повече ...

Зелени Балкани получиха дарение от два белоглави лешояда от немски зоопаркове

25.10.2017

Два лешояда бяха дарени на Зелени Балкани от немските зоопаркове Allwetterzoo Münster и Tierpark Goerlitz за целите на програмата за възстановяване на белоглавия и черния лешояд в страната.
 

Прочети повече ...

11 белоглави лешояда са маркирани с предавателя, вижте скитанията на лешояда Алексис...

24.10.2017

Eкипът на Фонда за дивата флора и фауна, част от проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 докладва: "В момента имаме 11 белоглави лешояди с предаватели, като те са резпределени в почти всички важни места за вида в България и Балканския полуостров (виж картата)..."

Прочети повече ...

Екип на Зелени Балкани картира опасно електропроводно трасе, убило десетки щъркели и белоглав лешояд

24.10.2017

Картирахме близо 100 стълба между с. Биково и гр. Кермен, след сигнал на граждани за намерени десетки трупове на загинали птици, между тях и белоглав лешояд.

Прочети повече ...

Да си доброволец в Спасителния център…

18.10.2017

Да си доброволец на Спасителния център на Зелени Балкани не значи само да почистваш клетки, да храниш болни, диви, животни, да работиш на двора или да си дясната ръка на някой от ветеринарните лекари в Центъра.
 

Прочети повече ...