Новини

Първото бебе за 2019 година в Спасителния център за диви животни е брадато лешоядче

26.02.2019

Голямо вълнение за екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани донесе излюпеното вчера бебе брадато лешоядче. То е единственото малко от вида за тази година, тъй като двойката брадати лешояди успяха да снесат само едно яйце. 

Прочети повече ...

Над 5 държави, обединени от една цел: Събиране на данни за разпространението и числеността на популациите на китоподобните бозайници в Черно море и въздействието на приулова

25.02.2019

Основният проблем, касаещ проучването на китоподобните бозайници, е на път да бъде разрешен чрез комплексен проект, озаглавен „Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“ - CeNoBS. 

Прочети повече ...

Международна работна среща на тема лешоядите и ветеринарномедицинските препарати – Дадя, Гърция

21.02.2019

Международна среща на тема "Лешоядите и ветеринарномедицинските препарати" събра експерти в областта на опазването на лешояди от Испания, Франция, Италия, Израел, България и Гърция.

Прочети повече ...

Начална среща на проект CeNoBS

19.02.2019

На 12 февруари 2019 г. в сградата на ГД „Околна среда“ на ЕК в Брюксел се проведе първата работна среща, с която официално бе стартиран проект „CeNoBS – Подкрепа за изпълнението на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална мониторингова система за китоподобни (D1) и шум (D11) за достигане на добро екологично състояние”, съ-финансиран от Европейския съюз. 

Прочети повече ...

Паразитологични изследвания на зимуващите гъски в Приморска Добруджа

19.02.2019

През месец януари Зелени Балкани стартира събиране на проби от изпражнения на гъски за последващ паразитологичен анализ, резултатите от който да послужат за определянето на общото състояние на вида. 

Прочети повече ...

Официална среща за откриване на проекта

18.02.2019

Представянето му пред обществеността се състоя на 15.01.2019г. Екипът на „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg, седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ" организираха официалната Кик-оф (откриваща) среща за представяне на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.

Прочети повече ...

Откриваща среща - пресконференция на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371

15.02.2019

Екипът на „Зелени Балкани“, „Дарик радио“, сайтът "dnevnik.bg", седмичникът "Капитал" и "Хоби ТВ" имат удоволствието да Ви поканят на Кик-оф (откриваща) среща за представяне на проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.

Прочети повече ...

С профилактичен преглед на царските орли започна седмицата в Спасителния център за диви животни

12.02.2019

В началото на седмицата проведохме планови профилактичен преглед на двойката царски орли, обитаващи Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Прочети повече ...