Новини

Зелени Балкани – партньор в състезанието „Пътешествие в биологията”

23.03.2019

За втори път Зелени Балкани ще се присъедини като партньор в ученическото състезание „Пътешествие в биологията”, инициатор на което е Биологическия факултет към Пловдивския университет.

Прочети повече ...

Смекчаване влиянието на риболова върху китоподобните

21.03.2019

На 17 март стартираха дейностите по проекта на Зелени Балкани за пилотно въвеждане в употреба на пингъри като смекчаваща мярка за приулова на черноморски муткури (морски свине) при риболова за калкан. 

Прочети повече ...

Тръноопашата потапница и обикновен мишелов бяха освободени от ръцете на ученици от Стара Загора

14.03.2019

Деца от 1 и 2 клас на Трето основно училище „Кольо Ганчев“, Стара Загора, участваха в освобождаване на пациенти на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Прочети повече ...

Екип на Спасителния център на Зелени Балкани, съвместно с представители на Тракийския университет, присъстваха на аутопсия на черен лешояд в Гърция

13.03.2019

Преди дни, в рамките на състоялата се в Дадя, Гърция, международна среща на тема "Лешоядите и ветеринарномедицинските препарати" екип на Спасителния център на Зелени Балкани и представител на катедра Патоанатомия на Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет, участваха в аутопсия на черен лешояд.

Прочети повече ...

Млад египетски лешояд от зоопарка в Йерез пристигна в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

11.03.2019

Слeд като преди дни Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани посрещна двойка възрастни египетски лешояди от зоопарка в Прага и млада птица от зоопарка в Шонбрун, вчера пристигна и още един млад египетски лешояд. Този път от зоопарка в Йерез, Испания, където е излюпен миналата година.

Прочети повече ...

Екипът на проект „Натура 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ LIFE17 GIE/BG/371 с презентация за Спасителния център за диви животни

08.03.2019

Днес екипът на Зелени Балкани по проект „Натура 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“  LIFE17 GIE/BG/371 направи презентация за дейностите на Спасителния център пред ученици предучилищна група от IV-то ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора.

Прочети повече ...

Удължаваме срока за конкурса за детска рисунка на тема „Опазване на влажните зони и климатичните промени в нашия район“

08.03.2019

След като отбелязахме Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари в различни части от страната и вече получихме рисунки от цяла България, решихме да удължим срока за изпращане на вашите рисунки.

Прочети повече ...

Урок на открито на тема Влажни зони на яз. Раднево

06.03.2019

През изминалата седмица отдел Екология към Община Раднево в партньорство със  Зелени Балкани организираха посещение на яз. Раднево  с деца от II OУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Раднево с ръководител Яна Чангалова.

Прочети повече ...