Новини

Екипът на Зелени Балкани взе уастие в Деня на безопасността, здравето и околната среда на компания LDC

26.03.2019

На 13-ти март екипът на проект „Натура 2000 в България - НОВИ ХОРИЗОНТИ” LIFE17 GIE/BG/000371 взе участие в Деня на безопасността, здравето и околната среда (SHE Day) на компания LDC (Louis Dreyfus Company), организиран от Image Travel Ltd.

Прочети повече ...

Зелени Балкани – партньор в състезанието „Пътешествие в биологията”

23.03.2019

За втори път Зелени Балкани ще се присъедини като партньор в ученическото състезание „Пътешествие в биологията”, инициатор на което е Биологическия факултет към Пловдивския университет.

Прочети повече ...

Смекчаване влиянието на риболова върху китоподобните

21.03.2019

На 17 март стартираха дейностите по проекта на Зелени Балкани за пилотно въвеждане в употреба на пингъри като смекчаваща мярка за приулова на черноморски муткури (морски свине) при риболова за калкан. 

Прочети повече ...

Тръноопашата потапница и обикновен мишелов бяха освободени от ръцете на ученици от Стара Загора

14.03.2019

Деца от 1 и 2 клас на Трето основно училище „Кольо Ганчев“, Стара Загора, участваха в освобождаване на пациенти на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Прочети повече ...

Екип на Спасителния център на Зелени Балкани, съвместно с представители на Тракийския университет, присъстваха на аутопсия на черен лешояд в Гърция

13.03.2019

Преди дни, в рамките на състоялата се в Дадя, Гърция, международна среща на тема "Лешоядите и ветеринарномедицинските препарати" екип на Спасителния център на Зелени Балкани и представител на катедра Патоанатомия на Ветеринарномедицинския факултет към Тракийския университет, участваха в аутопсия на черен лешояд.

Прочети повече ...