Новини

Обява за избор на изпълнител за изработка на графити по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371

28.07.2020

Във връзка със Заповед № LIFE371-3/07.07.2020г., по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371, Ви каним да предоставите своята оферта за изработването на графити в различни градове в България с цел популяризиране сред българското население на проекта, неговите дейности и 10-те флагови видове.

Прочети повече ...

Студенти, практиканти, помощ на египетските лешояди

20.07.2020

Дейностите, осъществявани тази година в рамките на проект „Студентски практики - фаза 2“ на МОН  в Спасителния център на Зелени Балкани са вече факт! Десетки бъдещи ветеринарни лекари, обучаващи се в Тракийския университет в Стара Загора потърсиха Центъра, като място за провеждането им. Някои от тях вече започнаха посещенията си при нас и се включиха активно в работата на екипа ни в амбулатория, и на терен.

Прочети повече ...

Още един египетски лешояд с мисия да помогне на вида си чрез експериментален метод

20.07.2020

На 10 юли екип на Българското дружество за защита на пиците (БДЗП) и Зелени Балкани поставиха млад египетски лешояд в изкуствено гнездо (хак) на площадка за подхранване в Източните Родопи. Птицата е излюпена през май в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и е част от експерименталната програма на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ за подсилване на балканската популация на вида.

Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

19.07.2020

О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 

Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

18.07.2020

О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62.

Прочети повече ...