Новини

Червеногушият гъсок Брент при четящите хлапета от „Приказка без край“ и Детска къща „Момо“

28.02.2020

По случай Февруари – месецът на червеногушата гъска, екип на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ на Зелени Балкани бе на гости на четящите хлапета от „Приказка без край“ и Детска къща „Момо“ в гр. София.

Прочети повече ...

Ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани снесоха яйца!

26.02.2020

Отминалите дни бяха повод за радост за екипа на проект „Завръщане на ловния сокол в България“, след като, съвсем очаквано, в гнездата на две от двойките ловни соколи в Центъра се появи по едно яйце!

Прочети повече ...

Начална среща на проект BioLearn

26.02.2020

Зелени Балкани участва в международен проект за опазване на влажните зони от замърсяване
Инициативата се финансира по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014 – 2020 на Европейския Съюз.

Прочети повече ...

Нови рекорди за наблюдавани черни лешояди в Централен Балкан и Врачански Балкан

26.02.2020

Голяма екскурзия на реинтродуцираните черни лешояди от Източна Стара планина подобри рекордите за наблюдения на вида в един природен и един Национален парк в България.

Прочети повече ...

Студенти по ветеринарна медицина - на помощ на ранените диви животни!

24.02.2020

Събота и неделя, които всички използват за почивка и презареждане, Спасителният център на Зелени Балкани бе изпълнен с млади хора, готови да научат нещо ново за лечението на дивите животни.

Прочети повече ...

СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

24.02.2020

СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ в партньорство с АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ и немската фондация EuroNatur имат удоволствието да Ви поканят на СЕМИНАР на тема ,,Опазване на видовете и местообитанията чрез устойчиво селско стопанство“

Прочети повече ...

Ден на влажните зони на язовир „Розов кладенец“

21.02.2020

Екипът на Зелени Балкани, съвместно с община Раднево изнесе презентация на тема „Влажните зони и биоразнообразието“ пред учениците от 5 клас  към II ОУ “Свети Паисий Хилендарски”, организирани от г-жа Яна Ченгалова.

Прочети повече ...