Новини

Ново проучване сочи, че приблизително 2,300 лешояда са загинали в резултат на отровителство на Балканския полуостров за последните 20 години

Ново проучване сочи, че приблизително 2,300 лешояда са загинали в резултат на отровителство на Балканския полуостров за последните 20 години

30.11.2018
Публикуваното днес Проучване на отровителството на лешояди на Балканите разкрива, че през последните 20 години са документирани 465 смъртни случая на лешояди в следствие на отровителство. Вземайки предвид, че само около 20 процента от подобни инциденти се разкриват и докладват, авторите правят приблизителна оценка за около 2,300 отровени лешояда на Балканския полуостров от 1998 насам.

Лешоядите на Балканите
Европа е дом на четири различни вида лешояди - брадат, черен, египетски и белоглав лешояд. От четирите, брадатия и черния са на ръба на изчезване в региона, като брадатия на практика вече не се среща на полуострова. В същото време броят на египетските лешояди драстично е спаднал и продължава тази тенденция, въпреки възстановяването му в някои региони, белоглавия лешояд вече не се среща в повечето балкански страни. Главните причини за намаляването на популациите на лешояди са незаконните практики на отровителство, заедно с други сериозни заплахи като електрически удари и сблъсък с електропреносната мрежа, намалени хранителни ресурси, загуба на хабитат и пряко преследване.

Отравяне на диви животни
Лешоядите са вторични жертви при отровителство от страна на фермери и ловци, в следствие на употреба на животински останки, наръсени с отрова, за контрол на хищниците, главно вълци и чакали, както и безстопанствени кучета, заради предполагаемите загуби на добитък и дивеч. Въпреки забраната им от началото на 1990те години, употребата на отрови срещу диви животни остава преобладаваща в региона, тъй като често е смятана за бързо и евтино „решение” на проблемите с диви хищници.

От 2002 насам са вложени много усилия за опазване на лешоядите на Балканите, включително реинтродуциране на изчезнали видове в техни предишни хабитати, подобряване на малки колонии с внасяне на птици от Европа и инвестиции насочени към преодоляване на заплахите за лешоядите като създаване и поддържане на анти-отровителски екипи от кучета. За момента нелегалната употреба на отрови е не само една от главните заплахи, но и основната пречка за завръщането на четирите европейски вида на балканите.

Борбата с незаконните отровителски практики
Проучването предлага серия дейности, чиято цел е повишаване на информираността относно рисковете за човешкото здраве, породени от незаконното отровителство, както и подкрепа и обмен на практики на правоприлагащите органи и прокуратурата на страни, успешно намалили употребата на отрови в природата, заедно с усилия за подобряване на практиките за събиране на доказателства чрез следване на строги протоколи, осигуряващи успешното наказателно преследване на извършителите.

Фондации и организации на Балканския полуостров работят неуморно за превръщането на региона в безопасна среда за лешоядите, както и за други диви животни, инвестирани са огромни ресурси за опазване на природното наследство на балканските страни. Стартиралият по-рано през годината Балкански Анти-отровителски проект, воден от Фондацията за опазване на лешоядите, финансиран от Фондация Mava, цели подкрепа на организациите при въвличане на правителствени организации в работата за намаляване на заплахата от отровителство на диви животни.

Организациите, осигурили информация за създаване на проучването са:
Albanian Ornithological Society - Албанско Орнитологично Дружество
AQUILA, Македония
Association BIOM, Croatia - Асоциация BIOM, Хърватия
Birds Protection and Study Society of Serbia - Сръбско дружество за защита и изучаване на птиците
Bulgarian Society for Protection of Birds - Българско дружество за защита на птиците
Fund for Wild Flora and Fauna, Bulgaria - Фонд за дивата флора и фауна, България
Green Balkans, Bulgaria - Зелени Балкани, България
Grifon – Birds of Prey Conservation Society, Croatia - Дружество за защита на хищните птици - Grifon, Хърватия
Hellenic Ornithological Society, Greece - Елинско Орнитологично Дружество, Гърция
Institute for Nature Conservation of Serbia   - Институт за опазване на околната среда - Сърбия
Macedonian Ecological Society - Македонско екологично общество
Macedonian Museum of Natural History - Природонаучен музей Македония
Ornithological Society “Nase Ptice” - Орнитологично дружество „Nase Ptice”
Protection and Preservation of Natural Environment in Albania - Защита и опазване на природната среда в Албания
WWW Greece

Източник:
 
Balkan Vultures Poison Study 4 Mb (pdf) свали