Становища

default

ОТВОРЕНО ПИСМО относно ликвидацията на Защитена местност Камчийски пясъци

01.01.2008

 

До
Г-н Георги Първанов
Президент на Република България
Г-н Сергей Станишев
Министър-председател на Република България


ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Ликвидацията на най-големия защитен черноморски плаж в България, защитена местност Камчийски пясъци

 

Уважаеми Господа,


Обръщаме се към Вас като най-информираните и отговорни служители на държавата с един въпрос, на който вече две години не можем да намерим отговор. Той е:

Коя е тази личност/организация/фирма, която успя да въздейства въпреки разпоредбите на българските закони и правила върху:

- Тридесет и деветото Народно събрание, за да промени то Закона за държавната собственост, така че в момента в Република България да нямаме законно нито един декар плажна ивица и българските плажове и дюни да се продават и заменят като пасища и гори;
- предишния Министерски съвет, който през 2005 година обяви незаконно 1500 декара от плажната ивица в Община Долни Чифлик, землищата на селата Шкорпиловци и Ново Оряхово, включително части от Защитената местност Камчийски пясъци за частна държавна собственост и разреши по този начин тяхната продажба и замяна.
- бившия Областен управител на Варна г-н Яне Янев да актува незаконно през 2005 година 9/10 от най-големия черноморски плаж при река Камчия – Шкорпиловци за гори и пасища .
- министъра на земеделието и горите, който на ръба на закона през 2006 година замени 400 декара от същия този плаж за 650 декара ниви във Видинско;
- Председателя на ВАС г-н Константин Пенчев, който през м. ноември 2006 г произнесе присъда, че поради неясна граница с дължина от 40 метра (по малко от 2% от дължината на цялата граница на защитената местност) се ликвидира защитена местност Камчийски пясъци, която от 1980 година опазва уникалната за България и света комбинация от лонгозни гори, дюни и блата.
- Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, главния прокурор и Висшия съдебен съвет, които въпреки че бяха уведомени през октомври 2006 г за извършените нарушения, не реагираха по никакъв начин до момента.
- Министерство на околната среда и водите, което не реагира по никакъв начин на предложението от м. декември 2006 г за обявяване отново на защитената местност;
- Министерство на земеделието и горите да продължава действията по нови замени в Защитената местност и в момента.

Ние разбираме, че тази личност/организация/фирма явно може да си позволи всичко това, защото е икономически или политически достатъчно силна и влиятелна, но като български граждани и организации молим да ни информирате коя е тя.

Единствено Вие имате всички лостове на властта за да можете да ни отговорите на този въпрос.

С уважение,


Александър Дуцов,
Председател на СДП БАЛКАНИ,
Ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ап. 67, ет.2, ап.3, 963 1470, office@balkani.org

София, 31 януари 2007 г.


От името на Коалиция от неправителствени организации, обединени в кампанията „За да остане природа в България”
Българско дружество за защита на птиците
Сдружение „За Земята”
Българска фондация “Биоразнообразие”
Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ
Българско дружество по фитоценология – 2001
Блулинк информационна мрежа
WWF Дунавско – Карпатска програма България
Информационен и учебен център по екология
СНЦ “Зелени Балкани”
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Сдружение “Агролинк”
Сдружение Природа Назаем
Асоциация на парковете в България
Българска асоциация за алтернативен туризъм