Новини

Обмяна на опит за размножаване на черни лешояди

Обмяна на опит за размножаване на черни лешояди

13.08.2019
Чуждестранни експерти в отглеждането и размножаването на черни лешояди посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

През изминалата седмица, веднага след официалното събитие по повод Първи освобождавания на черни лешояди в Бълтария, трима от гостите на събитието: Matthieu Marc и Olivier Vercauteren от белгийският зоопарк Planckendael и Laurent Marc Simon от френският зоопарк Parc des Oiseaux посетиха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани с цел обмяна на опит и запознаване с дейностите на Центъра. Освен към мястото на освобождаване на птиците, те проявиха интерес и към Спасителния център, където се осъществяват дейностите по размножаване на черни лешояди по проект “Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.

Специалистите направиха оглед на клетките за размножаване и на инкубаторното помещение, а останаха особено впечатлени от камерите за видеонаблюдение, които осигуряват денонощен достап до наблюдението както на лешоядите в центъра, така и до птиците в адаптационната волиера в Централен Балкан.

Контактите с международни специалисти в областта са от изключителна важност за България и екипът на Зелени Балкани, които набират опит в размножаването на редкия вид черен лешояд.

Благодарим на Оливър  и Лоран - хората, грижили се за родителските двойките, от чието поколение са двата млади черни лешояда поставени в хака в Котленският Балкан. А Оливер се е грижил и за двойката, която е „осиновила“ малкоото от френският зоопарк, когато това се е оказало нужно за оцеляването му.