Новини

Обобщен отчет за дейностите по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360

Обобщен отчет за дейностите по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360

22.12.2017
Тук можете да намерите обобщения отчет на петгодишните ни дейности по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360.
Обобщен отчет 5 Mb (pdf) свали