Проекти

default

Обществен контрол при спазване на Закона за горите и опазване територии с повишено биологично разнообразие

Период: 03.05.2006 – 30.11.2007г.

Финансираща организация: Българска фондация "Биоразнообразие".

Дейности: Разследване на престъпления при разпоредителни сделки с гори и земи държавна собственост.

Резултати: Събрана е информация за над 100 000 дка неправомерно извършени сделки с огромна обществена вреда. Осъществена е национална кампания и са сезирани компетентните органи в България и ЕС.