Проекти

default

Обществена подкрепа за устойчивото развитие

Период: 04.07.2007 – 31.07.2008 г.
Финансираща организация: Държавен департамент на САЩ, чрез посолството на САЩ в България
Дейности: дейности за привличане на обществена подкрепа за опазване на защитените територии и местата от НАТУРА 2000 и българската природа.