Новини

Общо 573 белоглави лешояди бяха отчетени на координирано преброяване в България, Гърция и Сърбия

Общо 573 белоглави лешояди бяха отчетени на координирано преброяване в България, Гърция и Сърбия

02.12.2012
Проброяването обхвана седем традиционни нощувки на белоглавите лешояди в България, осем територии в Гърция и три територии в Сърбия. Най-много белоглави лешояди бяха преброени в Сърбия - общо 304, а тревожно малко са птиците в Гърция - едва 52, установени само в три от осемте проверени места. В България най-много лешояди са преброени от екипите на БДЗП в района на Студен кладенец и Маджарово, Източни Родопи - 161. Тук се намира единствената естествена колония на вида в страната, като миналата година в района са отчетени 150 птици. През 2012 година между лешоядите тук са наблюдавани четири птици с жълти крилометки, вероятно лешояди, освободени в района на Стара планина.

Традиционно, екип Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278 - представители на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птиции много доброволци отчетоха местата за освобождаване на белоглави лешояди в Стара планина и Кресна. На четирите волиери бяха отчетени общо 46 белоглави лешояди, всички, с изключение на един - осовободени в рамките на проекта. Най-много - 18 птици, бяха наблюдавани в района на Котел. Между тях бе и двойката лешояди, която тази година за първи път от петдесет години насам сви гнездо в района на Източна Стара планина и която с нетърпение очакваме да загнезди и догодина.

Преброяването се провежда за осма поредна година по инициатива на нашите колеги от БДЗП.

Координираното преброяване се прави, за да се оцени общата численост и тенденции на популацията на белоглавите лешояди на Балканите. Например данните от ежегодния мониторинг на белоглавия лешояд в Източни Родопи, осъщестяван от БДЗП, сочат постепенно увеличение на популацията в този район. По информация на колегите, през 2012 г. там са регистрирани общо 52 гнездящи двойки.

Едновременно с това, благодарение на усилията на природозащитниците, белоглавият лешояд загнезди отново в Кресненското дефиле, а тази година за първи път и в Стара планина!

За повече информация:
Добромир Добрев – БДЗП – dobromir.dobrev1@gmail.com;
Елена Кметова – Зелени Балкани – 0885219 557, ekmetova@greenbalkans.org