Новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

16.06.2018
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ “Зелени Балкани”, гр. Пловдив на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 03.04.2018 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ «Зелени Балкани», което ще се проведе на
16-ти юни (събота) 2018 година от 10,00 часа в офиса на сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие 1, офис 10.
 
При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2017 г.;
2. Приемане на финансовия отчет за 2017 г. на Сдружението;
3. Приемане на оперативeн бюджет за 2018 г. на Сдружението;
4. Освобождаване на член на УС – Елена Кметова-Биро и избор на нов член на Управителния съвет;
5. Други.

За допълнителна информация:
Димитър Попов - тел.: 0885 108712