Новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани, гр. Пловдив

11.05.2019
О Б Я В А
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, гр. Пловдив на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 09.04.2019 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на
11-ти май (събота) 2019 година от 10,00 часа в офиса на сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие 1, офис 10.
 
При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2018 г.;
2. Приемане на финансовия отчет за 2018 г. на Сдружението;
3. Приемане на оперативен бюджет за 2019 г. на Сдружението;
4. Други.За допълнителна информация:
Димитър Попов - тел.: 0885 108712