Новини

Обсъждане промяната на Общ устройствен план (ОУП) на територията на парк Отдих и култура (от Гребният канал до Братската могила), гр. Пловдив

Обсъждане промяната на Общ устройствен план (ОУП) на територията на парк Отдих и култура (от Гребният канал до Братската могила), гр. Пловдив

13.12.2013
За пореден път Община Пловдив направи опит да направи тези обсъждания проформа – през работно време и с „листче” на таблото на кметствата на град Пловдив, при положение, че това е въпрос, засягащ всички пловдивчани. Въпрос, засягащ най-голямата зелена площ в Пловдив.

Днес в 09:00 часа, въпреки всичко, в кабинета на гл. архитект се събраха 10-тина човека - граждани, архитекти, ландшафтни архитекти, представители на неправителствени организации (включително Зелени Балкани), браншови организации (СЛА, КАБ и др.) и ПП „Зелените”.
Накратко, Община Пловдив, в противоречие със законовите норми, иска да приеме подробен устройствен план (ПУП), с който дава възможност да се унищожат и застроят 80% от зелените площи около Гребния канал. Всички присъстващи се обявиха против тази иниациатива на Общината.

Общият устройствен план на един град (в случая Пловдив), е нормативен документ от най-високо ниво т.е. той е като Конституцията за един град. Това е дългосрочното планиране за развитието на града и неговата актуалност е валидна поне за 20 години. Последно ОУП е променен и приет през 2007 година. Не е градивно всеки нов кмет и власт да променя този стратегически документ както и е удобно. Тази територия е определена за зелена площ с максимум 1% застрояване и такава трябва да остане!

Обществените обсъждания по райони продължават на:

13.12.2013 г.
  • 09-10:30 ч. - Район Южен
  • 13-14:30 ч. - Район Западен
14.12.2013 г.
  • 09-10:30 ч. - Район Тракия
  • 13-14:30 ч. - Район Източен
Отидете и заявете своето мнение като пловдивчани!

За повече информация:
Георги Стойчев - 0884144778

© снимка : Виктор Кадири/dariknews.bg