Новини

Обява за избор на изпълнител за изработка на графити по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371

Обява за избор на изпълнител за изработка на графити по проект „Натура 2000 в България – Нови хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371

28.07.2020

Срокът за подаване на оферти в избора за изпълнител за изработка на графити по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371  изтече на  27.07.2020г., 18.00 ч. местно време.
Комисия ще разгледа и оцени постъпилите оферти на 29.07.2020г., 09.30ч., в офиса на СНЦ „Зелени Балкани“, гр. Пловдив, ул. Скопие 1а, офис 10. 
24.07.2020
ВАЖНО! Срокът за подаване на оферти в избора за изпълнител за изработка на графити по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371 е удължен до 27.07.2020г., 18.00 ч. местно време.


10.07.2020
Във връзка със Заповед № LIFE371-3/07.07.2020г., по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIЕ/BG/371, Ви каним да предоставите своята оферта за изработването на графити в различни градове в България с цел популяризиране сред българското население на проекта, неговите дейности и 10-те флагови видове.


За осъществяването на дейностите, предвидени в дейност В3 „Кампания за повишаване на осведомеността - НАТУРА 2000 НА УЛИЦИТЕ“ по проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти” LIFE17 GIE/BG/371 и предвидения за целта бюджет е необходимо да бъде избран изпълнител за изработване на графити в градовете Варна, Пловдив и Свиленград, които представят атрактивни картини на някои от десетте флагови НАТУРА 2000 видове по проекта и/или заплахите за тях, с реалистично изображение на съответните флагови видове. Подробно описание на предвидените графити се съдържа в Приложение 1 – Задание за избор на изпълнител за изработка на графити.>>>Важно! Ако проявявате интерес, моля запознайте се с приложените документи по-долу. Пълното описание на процедурата и комплект документи може да изтеглите от ТУК: https://dox.abv.bg/download?id=5cbfec29e0# -  или от приложените архивирани файлове по-долу.


Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител, по пощата, или по куриер на пощенски адрес: СНЦ Зелени Балкани, ул. „Скопие“ 1а, офис 10, гр. Пловдив 4004 или на електронен адрес: vpaunova@greenbalkans.org с обратна разписка за получаване.


За контакти:
Анелия Павлова - координатор
тел. 0899269576, e-mail: apavlova@greenbalkans.org

Обява и Анекси 1 Mb (rar) свали
Анекс3 проекто-договор 2 Mb (rar) свали
лога 665 Kb (rar) свали
снимки на фасади 1 Mb (rar) свали