Книги, публикации, сборници

default

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Международно природозащитно законодателство, 2002г.

Опазване и управление на биологичното разнообразие. Международно природозащитно законодателство, 2002г.
Сборникът е съставен от Зелени Балкани и включва текстовете на 19 от най-важните международни нормативни документи (конвенции, директиви, споразумения и регламенти) свързани с опазване и управление на биологичното разнобразие.
Изданието е предназначено да подкрепи процеса на хармонизация на българското природозащитно законодателство с международното и да подпомогне изграждането на капацитети сред местните власти, държавните институции, НПО и др.
Сборникът е публикуван с финансовата подкрепа на Програма ФАР АКСЕС, в рамките на проект за подкрепа на реформата в природозащитното законодателство.

ISBN 954-90201-
Език - Български
Размер 160/230мм
Мека корица