Проекти

default

Опазване на световно застрашения вид - царски орел в България

Период: 2007г.

Финансираща организация: People’s Trust for Endangered Species (PTES).

Дейности: продължение на консервационната програма за опазване на царския орел през 2007г.