Проекти

default

Опазване на световно застрашения вид - царски орел в България

Период : 01. 02. 2006г.– 31.01. 2007г.

Финансираща организация: People’s Trust for Endangered Species (PTES)

Дейности:
1. Постоянни наблюдения и охрана през размножителния сезон на четири целеви гнезда. Избраните гнезда са със значителен гнездови успех през последните години, като същевременно са потенциално застрашени от различни заплахи.
2. Изкуствено подхранване – Ползван е опита от други страни (Испания, Унгария), както и опита на Зелени Балкани от минали години, за повишаване на гнездовия успех, чрез изкуствено подхранване на гнездящите двойки.
3. Проследяване на гнездовия успех и състоянието на популацията на царския орел в България. Освен постоянните наблюдения на целевите гнезда, да се извършва и редовен мониторинг на останалите известни гнезда на царски орел.
4. Подобряване на гнездови местообитания.
5. Екологично образование, обществена информираност и изграждане на капацитети.

Резултати:
Редовно са наблюдавани и охранявани 6 гнездящи двойки. Спасено е едно бедстващо малко преди излитане, което е настанено в Спасителния център на Зелени Балкани.
През 2006г. в наблюдението и охраната участват общо 17 доброволеца на Зелени Балкани, положили общо 152 дни доброволен труд и са осъществили над 1100 часа наблюдение.  За изкуствено подхранване на царски орли са изразходвани над 300 кг. месо.  За да се оптимизира подхранването на приблизително равно разстояние от гнездата на три двойки започва изграждането на площадка за изкуствено подхранване на царски орли и други хищни птици. Осъществено е наблюдение на общо 18 известни гнездови местообитания, в различни райони на България.