Книги, публикации, сборници

default

Определител на земноводните и влечугите в България, 2007г.

Определител на земноводните и влечугите в България, 2007г.
Изданието е изготвено в сътрудничество с Българската академия на науките, Българското херпетологично дружество и с Финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите. Автори на изданието са В. Бисерков (редактор), П. Стоев, Н. Цанков, Б. Наумов, Д. Добрев, А. Стоянов, Б. Петров.
Целта на изданието е да предостави в синтезиран вид необходимата информация за определяне в полеви условия на всички видове и подвидове земноводни и влечуги в България. 
Определителят е предназначен за експерти и доброволци, които участват в полевите инвентаризации за събиране на данни за целите на НАТУРА 2000, но може да се ползва също така от преподаватели, студенти, ученици и природолюбители.


Отпечатано в България - 2007г.
ISBN 978-954-9433-07-4
Език: Български
Размер 113/196мм
Твърда корица
196 страници
Определител на земноводните и влечугите в България, 2007г. 5.97 MB (pdf) Свали