Становища

default

Опровержение на Зелени Балкани, във връзка с твърденията, че Тома Белев е "изритан" от УС на Сдружението

03.02.2016
Във връзка с поредния опит да бъде дискредитирана личността на Тома Белев, публикация във в. Стандарт, Монитор и др. и твърдението, че той е "изритан от УС на Зелени Балкани"

ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ЗАЯВЯВАТ

Тома Белев е Член на УС на СНЦ "Зелени Балкани" от 16.08.2000 г. до 02.09.2014г., като е Председател в периода 2012-2014г.

Съгласно Устава на Сдружението, той е избран като такъв, на Общо събрание на членовете-доброволци.
Изборът му се дължи на неговото добро име сред експертната и природозащитната общност, както и на доброволния му принос към мисията на Зелени Балкани, спечелили му доверието и уважението на членовете-доброволци.

Като участник в УС на СНЦ "Зелени Балкани" Тома Белев не е бил служител на организацията, не е получавал заплата за дейността си, не е получил финансови или материални дивиденти от участието си в дейността на Организацията.

Приносът му към експертната работа и публичността са изцяло на доброволен принцип.

Тома Белев напуска УС през 2014г. и въпреки, че отново е номиниран от членовете си дава себеотвод по лични причини (което е право на всеки номиниран по Устава на Сдружението).

Въз основа на изнесената фактология, още веднъж заявяваме, че Тома Белев НЕ е бил "изритван" от УС на "Зелени Балкани" и досега се ползва с уважението на колегите си от Организацията.

Отново подчертаваме, че нападките срещу него са опит да бъдат дискредитирани гражданските активисти, работещи за опазване на природата.

След изясняване на фактите, очакваме платените публикации да бъдат насочени към новите ни членове на УС, в опит да бъдат дискредитирани и нашите имена ;))

Димитър Попов - Председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани"