Новини

default

Още 20 щъркела на свобода!

1
14.09.2020
Още 20 бели щъркела, отгледани в Спасителния център на Зелени Балкани, полетяха на свобода през изминалата седмица.

Те бяха птици изгубили семействата си, чиито втори дом стана Центъра, а приемно семейство – служителите, доброволците и студентите на практика при нас.

Преди освобождаването, както винаги, пернатите бяха прегледани от ветеринарните специалисти, обадпаразитени и маркирани с пръстени на Българската орнитологична централа.

Това е втората поредна акция по освобождаването на щъркелите в Центъра. Благодарение на което вече повече от 45 бели щъркела вече летят свободно в небето.

Благодарим на студентите от Тракийския  и Лесотехническия университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд за помощта и усърдието с което и този път помогнаха на екипа ни!