Новини

default

Още две двойки ловни соколи са част от усилията на Спасителния център на Зелени Балкани за завръщане на вида в България!

1
04.09.2020
Тези дни още две двойки ловни соколи бяха настанени в Спасителния център на Зелени Балкани.

Птиците ще станат част от размножителното ято в Центъра и ще подпомогнат дългогодишните усилия на Зелени Балкани за възстановяване на вида у нас!

Всъщност, те са ни добре познати, тъй като преди години живееха при нас. Обстоятелства, независещи от екипа ни, ни принудиха да се разделим с тях, в полза на ИБЕИ (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Българска академия на науките). Но сега, за щастие, четирите птици отново бяха дарени на Центъра от Фондация „Наука за природата“ и след няколкогодишно отсъствие, пак ще изпълняват мисията си към българската природа! Нещо, което се надяваме да се случи още следващото лято.

До тогава, двете двойки соколи са настанени в самостоятелни волиери и за тях се полагат ежедневни грижи. Нямаме съмнения, че те ще свикнат много бързо с новите условия, в които се намират.

А, на пролет, когато настъпи моментът, стискаме палци изпод топлите им грижи да се появят пухкави мъници, които лятото вече ще кръжат свободни в небето!

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.