default

Осиновителна програма на Спасителния център

 

Осиновителната програма на Спасителния център за диви животни цели да подпомогне дейността на единствената в страната “болница за диви животни”.

Дейността на Спасителния център на Зелени Балкани е уникална по рода си и единствена за България. Центърът приютява бедстващи диви животни от цялата страна. Тук те се лекуват и след пълното си възстановяване се връщат отново в дивата природа. За съжаление някои от пациентите са със сериозни увреждания, и въпреки положените от екипа грижи, не могат да се възстановят напълно. Такива животни остават за винаги обитатели на Центъра. За тях се полагат ежедневни грижи, за които са необходими допълнителни средства.

Осиновителната програмата представлява поемане на финансовата издръжка на едно или няколко от стационарно отглежданите в Центъра животни за избран от осиновителя период от време. Тези средства ни позволяват да осигурим на редките видове, отглеждани в Центъра всичко необходимо, за да се чувстват добре. Това дава шансове, макар и отглеждани в неволя те да създадат поколение, което в последствие да бъде върнато на свобода в дивата природа.

Осиновителната програма на Центъра е чудесен начин да покажете Вашата ангажираност към съхраняването на българската природата . В знак на признателност за благородния жест всеки осиновител получава:

• Специално изработена снимка на осиновеното животно ;
• Индивидуална грамота за всеки осиновител;
• Всички нови рекламни материали, които излизат в периода на осиновяването
• .... и разбира се покана да посетите Спасителния център, за да се запознаете по-отблизо с нашата дейност.

Повече за осиновителната програма можете да научите на страницата и, която е част от сайта на Спасителния център:
http://greenbalkans-wrbc.org/bg/Za_osinovyavane-c242

Ако имате въпроси - може да се обръщате към д-р Христина Христова - hhristova@greenbalkans.org