Новини

Освободихме 20 птици от Спасителния център за една седмица.

Освободихме 20 птици от Спасителния център за една седмица.

12.07.2015

Едно страхотно дело, с което бихме искали да Ви се похвалим.

Наред с всичките пациенти, които пристигат при нас, голям е и броя на освободените.
Преди дни 8 млади керкенезчета излетяха от адаптационна волиева в Спасителния център на Зелени Балкани.
Другите бяха освободени на подходящите за тях местообитания, в област Стара Загора.
Общо 20 птици бяха освободени от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през изминалата седмица.
Сред тях: 1 врабче, 5 кукумявки, 2 градски лястовички, 1 блад бързолет, 3 бели щъркела, 8 керкенеза. Голяма част от тях , като щъркелчетата, лястовичките и врабчето, бяха подложени на приемни родители, а останалите - керкекенчета и кукумявки, вече достатъчно големи - освободени от адаптационни волиери.


ПОЧТИ ВСИЧКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ВИДОВЕ СА НАШИ ДИВИ СЪСЕДИ!