Новини

Освободихме четири ливадни блатарчета, отгледани в специална адаптационна волиера в Спасителния център на Зелени Балкани!

Освободихме четири ливадни блатарчета, отгледани в специална адаптационна волиера в Спасителния център на Зелени Балкани!

12.08.2019
От години, вече, за отглеждането и освобождаването на спасените от машините на полето ливадни блатарчета в Спасителния център на  Зелени Балкани използваме специално пригодена адаптационна волиера  (хак).

Тя е поставена на земята и имитира естественото местообитание на този вид птици – нивите с пшенични насъждения.

Четирите пилета, отгледани и освободени при нас, бяха спасени благодарение на наблюдателни работници на полето.

Освобождаването стана по възможно най-щадящия начин – с внимателно отваряне на капак в горната част на волиерата. Така, нищо не подозиращите птици имаха време за се ориентират и да отлетят, когато са готови за това.
Попътен вятър, мъници!