Новини

Освободихме три черни лешояда по повод деня на Натура 2000

Освободихме три черни лешояда по повод деня на Натура 2000

27.05.2019
Екипът на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 отбеляза Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000 - 21еи май, с освобождаването на три черни лешояда в Котленската планина. Трите птици, освободени на 23-ти май (четвъртък), са част от реинтродукционната програма на вида в България. Всички освободени в рамките на проекта птици от вида са снабдени с GPS трансмитери, чрез които се проследява движението им.

Заедно с трите картала, бяха повторно освободени Кутелка и Хуан - двата черни лешояда, които екипът ни спаси, с помощта на наши колеги от Румъния. Използваме възможността да им благодарим още веднъж!

Това са последните птици от вида, които ще бъдат освободени тази година по метода на волиерно освобождаване. По-нататък през годината екипът ни очаква да получи пратка от млади, наскоро излюпени птици, които да бъдат освободени по метода на хака, подобно на първите реинтродуцирани в страната ни черни лешояди през 2018г. Птиците ще бъдат осигурени на страната ни благодарение на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA)

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов, ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд"
моб. тел.: 0887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.orgРеинтродукционната програма на черния лешояд се изпълнява благодарение на: