Новини

Отбелязахме Деня на Натура 2000 в Левка

Отбелязахме Деня на Натура 2000 в Левка

29.05.2019
Екип на "Зелени Балкани – Стара Загора", работещ за възстановяването и опазването на белошипата ветрушка, и екип по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, отбелязаха деня на Натура 2000 в Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки, който се намира в ЗЗ „Сакар“ и е част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
В рамките на деня гости от Финландия и Англия имаха възможността да се запознаят с екологичната мрежа Натура 2000 и значението ѝ за района, наблюдавайки новосъздадената колония на белошипи ветрушки – един от ключовите за опазване видове в рамките на Натура 2000.

Повече за вида: Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с неприятелите в земеделските територии. До 1960 г. е считан за една от най-многочислените хищни птици в Европа. В резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, числеността на вида в България рязко намалява и повечето от колониите изчезват. След 1985 г. гнезди главно в Родопите, долината на р. Русенски Лом, Източния Балкан, Сакар и Югозападна България, а през 2005 г. вероятно са се наблюдавали само единични двойки и няма известни гнезда. В резултата на усилията на колегите от екипа на Зелени Балкани по проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в България“ LIFE11 NAT/BG/360, беше успешно създадена колония от белошипи ветрушки в SPA Сакар (Special Protection Areas), където гнездовата колония към момента наброява 20 двойки.

На следващия ден – 22 май, отбелязахме празника с презентация пред учениците от СОУ „Д-р Петър Берон“. Гимназистите се запознаха със значението на Натура 2000 за опазването на биоразнообразието, както и с някои от ключовите за мрежата видове, като лешояди, китоподобни, прилепи.

Припомняме, че 21 май е обявен за Ден на Натура 2000, за да се повиши обществената осведоменост относно важността на екологичната мрежа чрез провеждането на  информационни кампании, като днес те обхващат цяла Европа. 

Събитието е част от Националната  кампания на Зелени Балкани за отбелязване на Деня на НАТУРА - 21-ви май. Организацията чества датата със серия от изяви, през месец май - месец на НАТУРА 2000.

За контакти:
Анелия Павлова - 0899269576, apavlova@greenbalkans.org
Градимир Градев - 0887210094 – ggradev@greenbalkans.org;