Новини

Отбелязваме Световния ден на влажните зони

Отбелязваме Световния ден на влажните зони

02.02.2020
Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2-ри февруари от 1997 г. насам, като по този начин се чества и приемането на *Рамсарската конвенция през 1971 г.

Влажните зони са всички вътрешни водоеми (езера, язовири, блата, реки, торфища и др.), крайбрежни (лагуни, устия), както и създадените от човека (оризища, рибарници). В тях живеят, хранят се и се размножават 40 % от всички животински и растителни видове, а най-богатите на биологично разнообразие са крайбрежните влажни зони. Въпреки това от 1970 г. насам светът е загубил 35 % от влажните зони, а причините са: отводняване за селскостопански цели и застрояване; преексплоатиране на ресурсите; инвазивни видове и климатични промени –загубили сме 60 % от популациите на риби, птици, бозайници, земноводни и влечуги, а днес 25 % от останалите са застрашени от изчезване.
Тази година мотото на кампанията е „Влажните зони и биоразнообразието“, а целта на информационните кампании е да се насочи общественото внимание към важността на влажните зони и да се насърчи тяхното възстановяване, опазване и разумно използване. 

*Рамсарската конвенция е единственото глобално споразумение, което се фокусира върху специфична екосистема – тази на влажните зони. Днес конвенцията е приета от 171 договарящи страни, задължени да посочат влажните зони с висока консервационна стойност в списък с Влажни зони от международно значение – Рамсарски места. С подписването на договора, страните още се съгласяват да използват влажните зони разумно и да сътрудничат по трансгранични въпроси.
В България Рамсарската конвенция влиза в сила през 1976 г. Първите две обявени места са резерватът Сребърна и Аркутино (днес к-кс Ропотамо), а днес те са 11 – к-кс Беленски острови, о-в Ибиша, Дуранкулашко езро, Шабленско езеро, Поморийско езеро и устието на р. Ахелой, Атанасовско езеро, Бургаско езеро, ЗМ Пода и залива Форос, Драгоманско блато.


Зелени Балкани отбелязва Деня на влажните зони с различни събития вече над 15 години, а по-долу може да видите къде и как може да се включите в отбелязването на екологичната дата.
 
           Събития по случай Деня на влажните зони


31.01.2020 г. (петък)
Зелен Образователен Център, гр. Шабла


• Съвместна инициатива на Зелени Балкани и Зелен Образователен Център, гр. Шабла. Събитието започва в 15:30 ч. – ученици от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна и деца от ОДК Шабла ще се включат в информационни и образователни занимания.

Фейсбук събитие.

Зелен Образователен Център Шабла – +35957434200​
Зелени Балкани – Полина Христова – 0882508721


1–2.02.2020 г. (събота и неделя)
Уикенд за доброволеца


• Доброволци и екипи на Зелени Балкани от гр. Пловдив и Спасителния център за диви животни ще проведат информационно-образователно посещение в района на Шабленско и Дуранкулашко езеро, включващо мониторинг на зимуващите водолюбиви видове птици и мониторинг на Черноморското крайбрежие за изхвърлени на брега китоподобни.

Зелени Балкани – Полина Христова – 0882508721

02.02.2020 г. (неделя)
Регионален природонаучен музей гр. Пловдив


• Международния ден на влажните зони ще бъде отбелязан с ателие за оцветяване, интересна презентация, забавна викторина и образователна игра с магнитни фигури – обитателите на Поморийско езеро, филм за биоразнообразието на влажните зони по света.
Програма:
11:00-12:00 Ателие за оцветяване „Биоразнообразието на влажните зони“;
12:00-12:15 Презентация „Защо са важни влажните зони на Земята?“;
12:15-12:45 Образователна игра за обитателите на Поморийско езеро;
13:00-13:30 Викторина с награди;
13:30-14:00 Филм за биоразнообразието на влажните зони по света.

Като част от информационната кампания, в Регионалния природонаучен музей ще бъде експонирана изложба за световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) на СНЦ "Зелени Балкани". Посетителите ще имат възможност да я разгледат в зала "Морски аквариум".

РПНМ – Пловдив – Светлозара Казанджиева – 0886 120 449; e-mail: svetlozara.k@gmail.com

13.02.2020 г. (понеделник)
Открит урок и мониторинг на биоразнообразието на р. Марица

• РИОСВ – Пловдив и Зелени Балкани ще отбележим датата с открит урок и наблюдение на биоразнообразието на р. Марица. От 13:30 ч. до 17:00 ч.  заниманията ще се провеждат с ученици  от област Пловдив.

За допълнителна информация и заявяване на участие в събитието: 
Милослава Михайлова – РИОСВ – Пловдив – riosv_pd_pr@abv.bg, тел.: 0882388720
Полина Христова – Зелени Балкани – phristova@greenbalkans.org, тел.: 0882508721

21.02.2020 г. (петък)

• Мониторинг на водолююбиви видове птици на яз. Розов кладенец, съвместно с Община Раднево и ученици. Участниците в събитието ще имат възможност да станат част  от освобождаване на птици, рехабилитирани  в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в гр. Стара Загора.

Зелени Балкани – Поля Русева – 0894 059156


Дейностите се изпълняват в рамките на проект: