Отчети по проекти

Проект "Опазване на египетския лешояд по миграционния му път" LIFE16 NAT/BG/000874


Annual report_release 2018 1 Mb (pdf) свали

Проект "Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360


Обобщен отчет 5 Mb (pdf) свали

Проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278


Кратък отчет 1 Mb (pdf) свали

Проект "Създаване на капацитети в Българските Черноморски общини за действие при случаи на извърлени на брега китоподобни"


Final Report_2014 3 Mb (pdf) свали

Проект "Пилотни дейности по фотоидентификация на делфини по южното Черноморско крайбрежие на България"


Final report_2013 10 Mb (pdf) свали