default

Проект "Пилотни дейности по фотоидентификация на делфини по южното Черноморско крайбрежие на България"

Final report_2013 10.47 MB (pdf) Свали

Проект "Създаване на капацитети в Българските Черноморски общини за действие при случаи на извърлени на брега китоподобни"

Final Report_2014 3.31 MB (pdf) Свали

Проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278

Кратък отчет 1.38 MB (pdf) Свали

Проект "Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360

Обобщен отчет 4.75 MB (pdf) Свали

Проект "Опазване на египетския лешояд по миграционния му път" LIFE16 NAT/BG/000874

Annual report_release 2018 1.15 MB (pdf) Свали

Проект "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти" LIFE17 GIE BG371

Леймън репорт 1.88 MB (pdf) Свали