Становища

default

Относно изявление на Движение за Защита на Българската Природа

01.02.2007

От името на СНЦ “Зелени Балкани”, категорично се разграничаваме от позицията и начина на действие на т.нар. Движение за Защита на Българската Природа "Равноденствие".

Такава неправителствена организация не ни е известна, нито е част от съвместната ни работа с други организации срещу закононарушенията в НП “Пирин”.

От 2001 година коалицията “Спасете Пирин”, използва всички законови методи за работа по казуса. За целта е организирана широкомащабна информационна кампания, многократно е изпращана информация до медиите, организирани са срещи и пресконференции, сезирани са главна прокуратура и съдебната власт за установени нарушения.

Въпреки че отговорните институции до момента не са предприели съответните мерки, нито за момент организациите от коалицията не са излизали от законово-определените начини за обществен контрол върху работата на държаните институции.

Работата ни по казуса в защита на Националния парк и Паметника на световното природно наследство – Пирин, считаме за дълг и неизменна част от работата ни за опазване на природното наследство на България.

В тази връзка, считаме за недопустимо подобни изявления да се използват за накърняване доброто име на природозащитните организации или за манипулиране на обществеността, чрез представянето на невярна информация за строежа на ски-пистите в Пирин, екологичната мрежа НАТУРА 2000 или работата на НПО.

В заключение, още веднъж подчертаваме, че като обществена организация отхвърляме подобни терористични действия, носещи опасност за здравето и живота на граждани на страната. И за в бъдеще ще продължим да се борим за опазване природата на България и срещу закононарушенията, единствено позовавайки се на българското и европейско законодателство и използвайки демократичните методи на гражданското общество!

Управителен съвет на СНЦ “Зелени Балкани”
Тома Белев - Председател
Христо Николов
Николай Стоянов
Валентина Фиданова
Ивелин Иванов

Управителен съвет на СНЦ “Зелени Балкани – Стара Загора”
Ивайло Клисуров – Председател
Георги Дулев
Елена Тилова